Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Vízözön képes leírás - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu
részletek »

Vízözön - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: mitologia.tlap.hu » Vízözön
Keresés
Találatok száma - 4 db
Az Özönvíz hétezer éve

Az Özönvíz hétezer éve

"...megnyíltak a nagy mélységek forrásai és megeredtek az ég csatornái. Az eső negyven nap és negyven éjjel zuhogott a földre. ...A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott. Az ár elhatalmasodott és erősen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban a vízen úszott. A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas hegyet elborított. Tizenöt könyöknyivel múlta felül őket. ...Százötven nap elteltével a víz visszahúzódott,...s a bárka megállt az Ararát hegyén." Ezt a Bibliában olvashatjuk, de számos nép mítoszai között is szerepel az özönvíz története. Vajon egy konkrét esemény szülte őket? 1998-ban Walter Pitman és William Ryan geológusok felállítottak egy elméletet, miszerint ezek a történetek talán egy ősi katasztrófának az emlékei: egy hatalmas áradásnak, amely a Fekete-tenger körül élőket elűzte lakóhelyükről. Az ukrajnai partoknál a fenéküledéket vizsgálva arra az eredményre jutottak, hogy 7 500 évvel ezelőttig édesvízi kagylók éltek a ma sós vízű tengerben. Az elmélet szerint akkoriban egy édesvízű tó hullámzott itt, a mainál 150 méterrel alacsonyabb vízszinttel, melyet egy vékony földszoros választott el a Földközi-tengertől.

Özönvíz a Mahábháratában -India

Özönvíz a Mahábháratában -India

Vaivaszváta Manu nagy bölcs és kiváló jógi volt, egyébként a Napisten fia. Tízezer éven át gyakorolta a lemondást és a jógát a Himálajában. Egy alkalommal éppen a Cseriví folyó partján állt nedves ruhában, összetapadt hajjal, egy lábon és ég felé emelt karokkal, amikor hangot hallott a vízből: - Tisztelt uram, gyámoltalan kis hal vagyok, és nagyon félek a nagy halaktól. Kérlek, terjeszd ki rám a védelmedet. A halak között már csak ez a szokás: a nagy halak zsákmányul ejtik a kisebbeket. Ments meg engem, meg fogom hálálni a jóságodat. Vaivaszváta Manu megszánta a kis aranyhalat, kivette a folyóból, és elhelyezte egy agyagedényben. Olyan jól bánt vele, mintha a saját fia lett volna, és a hal szépen növekedett. Egy idő után olyan nagy lett, hogy már nem fért el az edényben, és arra kérte a bölcset: - Jelölj ki nekem nagyobb lakóhelyet. A bölcs elvitte egy nagy tóba, majd a Gangesz folyóba, de a hal már olyan nagyra nőtt, hogy itt sem fért el. Nem maradt más hátra, el kellett vinni az óceánhoz. A hal nagyon örült, megköszönte Vaivaszváta Manu fáradozását, és így szólt: - Most pedig megmondom neked, mit kell tenned, amikor eljön az ideje.

Vízözön

Vízözön

Van olyan mítosz is, amely szerint a Föld az olymposi istenek ellen lázadó gigászok kiömlő véréből sarjasztotta az első embereket. Ez a fajta is istentelen és erőszakos volt, akárcsak maguk a gigászok, meglátszott rajtuk, hogy vérből sarjadtak. Látta bűneiket Zeus az Olymposról, szörnyű haragjában összehívta az istenek gyűlését és kihirdette köztük, hogy elpusztítja az embereket. Voltak, akik helyeselték Zeus szavait s még ösztökélték is haragját, mégis sajnálták az emberi nem teljes pusztulását, és aggódva kérdezték : mivé lesz a föld, ha magára marad, s ki fog az ő oltáraikra tömjént hozni? Vagy a pusztító vadaknak akarja átadni az egész földkerekséget? De az istenek királya leintette az aggodalmaskodó kérdéseket avval, hogy már az ő gondja a többi, és új sarjadékot ígért, csodálatos eredetből, mely már nem lesz hasonló az első emberek fajtájához. S már-már el is szórta volna villámait a földre, de félt, hogy annyi tűztől még a szent aether is lángra kap, és a hatalmas világtengely elég. Eszébe jutott a végzet szava is, hogy eljő majd az idő, mikor a tenger, mikor a föld és az ég királyi palotája tüzet fog és lobogva ég, és a világ mesteri építménye leroskad.

Ezotéria magazin hírek
Az új kínai holdújévhez új szerelmi horoszkóp, mely utat mutat 2014-ben párkapcsolatodban
Az új kínai holdújévhez új szerelmi... Még pár óra és elkezdődik a Ló éve. A kínai holdújév alkalmával szerelmi horoszkópot állítottunk össze, melynek időzítése nem is lehetne aktuálisabb. Sokan ismerik és hisznek a kínai horoszkópokban, melyek még a kételkedőknek is nyújtanak sok-sok értékes, megfontolandó útmutatást párkapcsolatukhoz. Patkány: A Patkány típus ebben az évben több kalandot tudhat...
Angyal tanfolyam története 2013 március 15
Angyal tanfolyam története 2013 március 15 A leírt történettel szeretném bemutatni, hogy aminek létre kell jönnie, az milyen...
A Dalai láma Prágában: az imádság nagyon fontos dolog, de a világ számára a tettek fontosabbak
A Dalai láma Prágában: az imádság... A dalai láma szerint a 20. század a vérontás és az erőszak százada volt. Az új...
Vízözön a Gilgames eposz nyomán

Vízözön a Gilgames eposz nyomán

Összegyűltek az istenek és elhatározták, hogy vízözönt bocsátanak a bűnös világra. Ott volt Anu, az istenek atyja, Enlil, az istenek királya, követük, Nimurta, a háború istene és Ennugi, az alvilág fejedelme. De ott volt a fényes szemű Ea is, a bölcsesség istene, aki szerette az embereket és ő elárulta a jámbor Utnapistinek, hogy mit terveznek az istenek. . - Ubara-Tutu fia - mondta Utnapistinek az isten -, rombold le házadat és építs bárkát helyette, ne törődj vagyonoddal, örülj, ha életedet megmentheted. De a bárkába vigyél magaddal mindenféle élőlényt ! Felelt Utnapisti az istennek : - Megértettem szavaidat és aszerint fogok cselekedni. De mit mondjak a városban a népnek és a város véneinek, ha látják készülődésemet? Akkor így oktatta ki Ea az embert, akinek a megmentését elhatározta: - Mondd nekik ezt: "Úgy látom, Enlil, Nippur istene megharagudott reám, ezért nem maradhatok itt tovább a ti városotokban, Enlil földjén. A tenger szent vizére szállok, hogy Eánál, az én uramnál lakozzam. De reátok gazdagság esőjét bocsátják az istenek, amelynek nyomán bővebb lesz az aratás." Másnap hajnal hasadtával hozzá is látott Utnapisti a munkához úgy, ahogyan Ea meghagyta neki.

Tuti menü