Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Teremtéstörténetek képes leírás - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu
részletek »

Teremtéstörténetek - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: mitologia.tlap.hu » Teremtéstörténetek
Keresés
Találatok száma - 9 db
A teremtés tana

A teremtés tana

Kezdetben - mikor még nem volt sem tér, sem idő, sem részecske, sem fény - csak 10 originális forráspont volt, ezek viszont nem keletkeztek, hanem mindig is léteztek. Hosszú idő elteltével ezek a forráspontok - bizonyos okokból - saját öntudatukra ébredtek - úgy is mondhatjuk, hogy megnyilvánulttá váltak, - s ettől fogva időhullámokat kezdtek kiárasztani magukból, mely hullámok gömbhéjszerűen, koncentrikusan kezdtek el szétterjedni. Tehát a legelső dolog, ami keletkezett, az az idő volt, melynek a forráspontja a jelen, a terjedő időhullámai pedig a múltszférák, múltpillanatok, melyek egy bizonyos távolabbi ponton visszafordulva jövővé válnak, s ismét áthaladnak a jelenponton. Ezt, az időhullámokat kiárasztó első őselemet nevezték a különböző vallások és kultúrák VÍZ elemnek, az időfizikusok pedig tardionnak. A terjedő időhullámok aztán megérintve egy másik VÍZ forráspontját, mozgásba hozták azokat, ami által különböző sebességre tettek szert. Mikor a lökdösődés folytán egy jelenpontnak nagyobb lett a saját sebessége, mint a múlthullámainak a kiáradási sebessége, akkor egy új minőségű alapelem keletkezett, ezt nevezték TŰZ elemnek (szakszóval tachionnak).

Azték mítoszok

Azték mítoszok

Az első istenpár - "a mi húsunk ura, és úrnője" : Xochiquetzal - sokáig a tizenharmadik égben lakott, amelynek keletkezéséről soha senkinek nem sikerült semmit sem megtudnia. Négy fiuk született, a legidősebb volt a Vörös Tezcatlipoca, akit azért neveztek így, mert egészen vörös volt, amikor megszületett. A második volt a Fekete Tezcatlipoca - ez volt a legnagyobb és leggonoszabb mind közül, mert az övé volt a legnagyobb hatalom, és ő mindent tudott és többre volt képes, mint a másik három, mert ő minden létező középpontjában jött létre, s egészen fekete volt, amikor meg- született. A harmadik volt Quetzalcouatl, akit "Éjnek" és "Szélnek" is neveznek, a negyedik, a legfiatalabb volt Uitzilopochtli, akit "Kétfejű Kígyónak" is hívnak, és akit a mexicóiak legfőbb istenüknek tartottak. Uitzilopochtli, amikor megszületett, csupasz csont volt, hús nem volt rajta, és így maradt hatszáz éven keresztül. Ez idő alatt az istenek részéről semmi sem történt. Hatszáz esztendő elmúltával a négy isten összejött tanácskozni és jónak látták, hogy végre rendet és törvényt vezessenek be a világba. Quetzalcouatlra és Uitzilopochtlira bízták, hogy a dolgok rendjét megszabják.

Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete

Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete

A skandináv mitológia az északi germán népek, svédek, dánok és norvégok közös (kereszténység előtti) hitvilága. A skandinávok sokáig megőrizték pogány hitüket és ezzel együtt mitológiájukat, amelyet a kereszténység első évszázadaiban az izlandi történetírók lejegyeztek. Cikkünk a skandináv teremtéstörténetet mutatja be, második részében pedig a mitológia legfontosabb isteneit ismerhetjük meg.

Ezotéria magazin hírek
Az új kínai holdújévhez új szerelmi horoszkóp, mely utat mutat 2014-ben párkapcsolatodban
Az új kínai holdújévhez új szerelmi... Még pár óra és elkezdődik a Ló éve. A kínai holdújév alkalmával szerelmi horoszkópot állítottunk össze, melynek időzítése nem is lehetne aktuálisabb. Sokan ismerik és hisznek a kínai horoszkópokban, melyek még a kételkedőknek is nyújtanak sok-sok értékes, megfontolandó útmutatást párkapcsolatukhoz. Patkány: A Patkány típus ebben az évben több kalandot tudhat...
Angyal tanfolyam története 2013 március 15
Angyal tanfolyam története 2013 március 15 A leírt történettel szeretném bemutatni, hogy aminek létre kell jönnie, az milyen...
A Dalai láma Prágában: az imádság nagyon fontos dolog, de a világ számára a tettek fontosabbak
A Dalai láma Prágában: az imádság... A dalai láma szerint a 20. század a vérontás és az erőszak százada volt. Az új...
Egyesített teremtéstörténet

Egyesített teremtéstörténet

Az elmondásra kerülő összefüggések, egy természetes végkövetkeztetés, posztulátum, bizonyítás nélkül elfogható tétel, állítás alapján kerültek megfogalmazásra, amely a következő sarkigazságot foglalja magában...MINDEN IRÁNYBAN-FOLYAMATOSAN VÉGTELEN VILÁGEGYETEMET, SENKI RÉSZÉRŐL NEM LEHET MEGTEREMTENI. AZ IDŐNÉLKÜLI KITERJEDÉS NEM SZÜLETIK, AZT NEM LEHET MEGALKOTNI, TEREMTENI, MIVEL MINDIG ÉS MINDENHOL LÉTEZŐ FOLYAMATOT KÉPVISEL. Az előzőekből eredően:--Isten sem alkothatta, teremthette a folyamatosan végtelen világegyetemet, mivel a létezés időskáláján, bármilyen időháttérrel és összegezett, speciális tudással rendelkező világegyetemi lények, így Isten és civilizációja is-csak alkotó eleme, része lehet az időnélküli Universumnak. De /!/--sok tízmillió években mérhető, kreatív összegeződő tudáshalmaz alapján, egyes, relatív nagyságú világegyetemi térségeket alkothatta Isten és civilizációja, (Bibliai utalások...) birtokolhatja azokat, átalakíthatja fizikai jellemzőiket, beavatkozhat azok sorsába; minderre jogosítja Istent a világegyetemi alapokon nyugvó, megszerzett, speciális tudáshalmaz.

Egyiptomi teremtéstörténet

Egyiptomi teremtéstörténet

Kezdetben nem volt sem ég, sem föld, sem élők, sem holtak nem voltak, az alkotó és romboló elemek is dermedt tétlenségben nyugodtak Nun isten örvénylő mélyén. Nun volt az őselem, az ősvíz formájában létező istenlény. Az ő alkotórészeiből keletkezett a mindenség. Az ősvíz tükrét sűrű sötétség borította, mert a fény szent forrása is Nun keblében pihent. És az istenek létrehozója, a hatalmas Nun megteremtette a napvilágot. Az ősvíz színén zsenge csíra bukkant elő, és hamarosan kecses, sok színben pompázó lótuszvirággá nőtt. A világ áttetsző, zárt kelyhéből sejtelmes fény derengett, szirmai lassan kibomlottak, és egy tündöklő gyermek bújt ki belőle. Nun életre keltette Nefertumot, a napgyermeket. Nefertum felnyitotta szemét, a sötétség eloszlott, s a világot beragyogta az éltető fény. A virágbölcsőjéből kiemelkedő napgyermek körültekintett, s a végtelen vízen egy cseppnyi hely sem akadt, ahol lábát megvethette volna. Ekkor a mélyből előhívta az őshalmot. Kilépett a szilárd talajra, és megteremtette Maatot, a mindenség törvényét, az igazság istennőjét, a holtak szívének túlvilági bíráját. A napisten megpillantott egy karcsú, négyszögletes kőoszlopot, a Benbent, az obeliszk ősmintáját.

Görög Mitológia : A világ keletkezése

Görög Mitológia : A világ keletkezése

Görög Mitológia : A világ keletkezése, a titánok és olümpusziak harca, Prométheusz és Pandóra, Héraklész Kezdetben csak a végtelen tátongó űr, a Khaosz létezett. A szelek még nem kavarták habosra a borszínű vizeket, s a halas tenger zúgó hullámai sem ostromolták a föld peremét. A mindenséget betöltötte a Nüksz, a roppant, fekete szárnyú éj. A távolban légáram keletkezett és megtermékenyítette az éj madarát. Nüksz a homály közepébe helyezte ezüsttojását, amiből idők múltán kikelt a szél fia, Érosz. Ő volt a szerelem istene, a vonzás lelke, az ő akarata költözött a dolgokba, hogy egymáshoz közelítsenek és termékennyé váljanak. Érosz volt a legszebb a halhatatlan istenek között. Ő szelíditi a szíveket, ő teremti a bölcs akaratot. Érosz körültekintett, de pillantása csak a féktelen és gomolygó Khaoszt járhatta be. A szerelem ősszelleme borzadott a magánytól, visszatért az ezüsttojásba és előhozta Gaiát, a dús keblű, szilárd és örök Földet, majd Uranoszt, a csillag koronázta eget. Érosz életre keltette e párt, hogy létrehozzák a világot és lakhelyül szolgájanak halandóknak és halhatatlanoknak.

Mezopotámiai mitológia

Mezopotámiai mitológia

Volt idő, amikor még sem az égnek, sem a földnek nem volt neve, és csak az ősatya, Apszu és az ősanya, Tiámat léteztek, de még ők sem éltek külön, hanem vizeiket összekevereve egy testet alkottak. Nem voltak mocsarak, folyók, nem voltak házak, egyetlen nádkunyhó sem volt sehol. Az ősistenek még nem teremtettek semmit, nem voltak dolgok és a dolgoknak nevük, és a sorsok még nem voltak meghatározva. De a két ősisten házasságából idővel ketten születtek: Lahmu és Lahamu, ezeket pedig követték Ansar és Kisar, akik hamarosan különbek lettek, mint idősebb testvéreik. Ansarnak fia született, Anu, aki hamarosan utolérte és felülmúlta atyját. Anu fia Nudimud vagy más néven Éá volt, aki hamarosan túlszárnyálta erőben és bölcsességben atyját. Nem volt méltó vetélytársa testvérei, a többi isten között. Idővel aztán elszaporodtak az isteni testvérek, akik csapatban verődve zajongásukkal zavarták Apszu és Tiámat nyugalmát. Apszu hiába próbálta, nem tudta lecsendesíteni a zajongókat. Tiámat szótlanul, mogorván hallgatott.

Skandináv mitológia

Skandináv mitológia

A skandináv mitológia az északi germán népek, svédek, dánok és norvégok közös (kereszténység előtti) hitvilága. A skandinávok sokáig megőrizték pogány hitüket és ezzel együtt mitológiájukat, amelyet a kereszténység első évszázadaiban az izlandi történetírók lejegyeztek. A világ és az ember teremtése A világ egy pusztaság volt, de egyszer csak megszületett a tenger, és elkezdett formálódni a rónaság északi részén egy világ, amely ködből és árnyakból állt, a neve Nilfheim. Nilfheim közepén volt Hvergelmir forrás, amiből 12 jégfolyam fakadt. Délre a tűz földje, Muspelisheim terült el. Innen különleges folyók eredtek, enyhén mérgezőek voltak, de folyásuk közben ihatóakká váltak. És ahol az észak jege, dél tüze találkozott, a párából megszületett az első létező: Ymir, az óriás. Ymir volt az óriások atyja. Egyszer mikor elaludt, megtörtént, hogy verítékben fürödve ébredt: bal karja alatt megszületett az első emberi pár, és az olvadó jégből megszületett egy tehén is, Audumla, aki az óriásokat szoptatta. Ymir szomját a négy tőgynél oltotta, a tehén pedig az olvadó jég sótartalmától lakott jól.

Világbiztonság: Teremtés, szent geometria

Világbiztonság: Teremtés, szent geometria

A teremtés, a végtelen ábrázolásai, melyek megjelenítései megfigyelhetők a 4 dimenziós hiperkockában Metatron- kocka v. Hiperkocka, a dimenziók ábrázolása Az Élet-virágának 4 dimenziós ábrázolása (a platonikus testek transzformálása az időben) A különböző húrelméletek szerint nem csak 3+1 dimenzió létezik Végtelen ábrázolások Fent: álomfogó - Buddhista szimbólumok - kelta csomó modern ábrázolása Középen hagyományos kelta csomók, Koronázási jogar teteje, közepén lyukkal Lent két oldalt: a Szent Korona zománcképei: Szent Péter és Szent András A szén alapú élet kialakulásához a legmegfelelőbb körülmények a kék körben találhatók A forgásirány attól függ, hogy alulról, vagy felülről látjuk... A Szent Korona tetején található kereszt szimbolikusan egy forgásirány-független szvasztika is.

Tuti menü