Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Skandináv képes leírás - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu
részletek »

Skandináv - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: mitologia.tlap.hu » Skandináv
Keresés
Találatok száma - 7 db
A Kalevala születése

A Kalevala születése

Talán Elias Lönnrot volt a legtitokzatosabb a 19. század nagy alakjai közül: magánemberként szerényen, egyszerűen, csaknem alázatosan élt, úgy viselkedett és öltözködött, mint a legközönségesebb paraszt, ám intellektuálisan kora műveltségének csúcsán állt. Hihetetlen mennyiségű munkát végzett el, és több tudomány terén is kitűnt. A Kalevala és a Kanteletar publikálójaként olyannyira munkája árnyékában maradt, hogy sokáig mindkét művét eredeti, hamisítatlan népköltészeti alkotásnak hitték, noha a kérdés korántsem volt ilyen egyszerű. Lönnrot személyiségének kettősségeit és a róla elterjedt, szerepváltási hajlamairól árulkodó anekdotákat vizsgálva Rafael Koskimies irodalomtörténész arra az eredményre jutott,hogy e mögött a viselkedés mögött erős öntudat rejtőzik:Lönnrot tisztában volt saját értékeivel, de mindenekelőtt munkája hatalmas jelentőségével, csak mindezt titokban akarta tartani. Elias Lönnrot (1802-1884) népköltészeti alkotások gyűjtője és a Kalevala összeállítója volt. Ez már önmagában is elegendő lenne egy életműhöz, de Lönnrot emellett orvos, nyelvész, egyetemi tanár és népművelő is volt.

Edda versek magyarul

Edda versek magyarul

1. A völva jövendölése 1. Híven halljatok, hős törzsökök, Heimdall sarjai, hatalmasok s csekélyek. Öldöklés Atyja, sorjázzam-e sorsát hajdan élteknek emlékek ős öléről. 2. Emlékszem ősidők óriás eleire: engem elfogadtak, étekkel tápláltak; látok kilenc világot, lent kilenc ágát fenséges mérv-fának, föld vak mélyén. 3. Rege-időn rég, Ymir élt akkor, nem volt homok, se tenger, se hideg habok, föld nem terült, se fölöttünk ég, nyílt varázsnyiladékban fű nem feslett. 4. Majd Bur fiai földet fakasztottak, megformálták híven a híres Midgardot; délről nap verte a külszín kövét, zsendült mélyről növények zöldje. 5. Délről a nap, hold hév társa, vetette jobbját az ég ívére; nap nem látta, hol lelhetné házát, csillag nem tudott helyére találni, hold nem tudta helyes hatalmát. 6. Akkor a hatalmasok helyet foglaltak, ítélő istenek szent, sérthetetlen tanácsa: éj és hajnal ott nevet kapott, reggelt s delet illettek névvel, délutánt és estét, idők mérésére. 7. Akkor az Idamezőn összejöttek az ázok, ők, kik oltárt ácsoltak s szentélyt, kovácsműhelyt, kincs készítésére formáltak szerszámot, fogókat szerkesztettek.

Germán - skandináv

Germán - skandináv

'Az istenek serege elen a mindenek atyja, Odin lovagolt. Mögötte a csatában elesett bátor harcosok sorakoztak, fölöttük replete a valkűrök. Velum szemben a káosz erőinek mérhetetlen hada gyülekezett. Jöttek a szörnyek; ott vicsorgott Fenrir, az oriásfarkas, sziszegve csúszott-tekergett a Világkígyo, dühödten rázták dárdáikat a déróriások, s rohamra készülődtek a tűzdémonok. Közeledett az istenek alkonya... Kietlen pusztasággá változott a világ, az embereket, isteneket óriásokat és szörnyeket elnyelte a sötétség torka. Ám a végtelen éjszaka sem tarthatott örökké: egy reggelen új Nap tent fel az égen, s előtte átrepült egy sas...'

Ezotéria magazin hírek
Az új kínai holdújévhez új szerelmi horoszkóp, mely utat mutat 2014-ben párkapcsolatodban
Az új kínai holdújévhez új szerelmi... Még pár óra és elkezdődik a Ló éve. A kínai holdújév alkalmával szerelmi horoszkópot állítottunk össze, melynek időzítése nem is lehetne aktuálisabb. Sokan ismerik és hisznek a kínai horoszkópokban, melyek még a kételkedőknek is nyújtanak sok-sok értékes, megfontolandó útmutatást párkapcsolatukhoz. Patkány: A Patkány típus ebben az évben több kalandot tudhat...
Angyal tanfolyam története 2013 március 15
Angyal tanfolyam története 2013 március 15 A leírt történettel szeretném bemutatni, hogy aminek létre kell jönnie, az milyen...
A Dalai láma Prágában: az imádság nagyon fontos dolog, de a világ számára a tettek fontosabbak
A Dalai láma Prágában: az imádság... A dalai láma szerint a 20. század a vérontás és az erőszak százada volt. Az új...
Istenek a skandináv mitológiában

Istenek a skandináv mitológiában

skandináv mitológia az északi germán népek, svédek, dánok és norvégok közös (kereszténység előtti) hitvilága. A skandinávok sokáig megőrizték pogány hitüket és ezzel együtt mitológiájukat, amelyet a kereszténység első évszázadaiban az izlandi történetírók lejegyeztek. Odin főisten a skandináv mitológiában, megfelel a nyugati német Wotannak (Wodannak). Az Ódin-Wodan név etimológiailag a lelkesültségre, költői ihletre, sámánhitre utal. Ugyanez az értelme az óizlandi Ódr, a gót wops ("dühöngő"), a latin wates ("költő, látnok") szónak. Eredetileg démoni lény, erre utalnak alvilági állatai is: Hugin és Munin; "gondolkodó" és "emlékező", farkasainak a neve Geri és Freki, "éhes" és "falánk". Nyolclábú, sebes lovának, Szleipnirnek is sötét vonásai vannak, gyakran vele lovagol az alvilágba Odin fia Hermod. Odin parancsának engedelmeskednek a valkűrök, a lovas asszonyok, akik a győzelmet és vereséget osztogatják, és az einherják, az elhalt hősök lelkei, akik Valhöllben lakoznak. Odin inkább a háború és a hivatásos hadseregek védnöke, míg Thor a felfegyverzett népé. Ő kezdeményezte az első háborút is, azzal, hogy a vánok/vanírok közé hajította dárdáját, Gungnirt.

Kalevala a finnek nemzeti eposza

Kalevala a finnek nemzeti eposza

A Kalevala a finnek nemzeti eposza, melyet a finn népköltészet elsősorban karjalai eredetű hősi és epikus énekeiből állított össze Elias Lönnrot. Az eposz, az általa éveken át gyűjtött folklóranyag logikailag egymáshoz kapcsolható dalaiból áll. Első változata az ős - Kalevala, mely 1833-ból való és 16 éneket (ún. rúnót) tartalmaz. 1835. február 28- án -ezen az emlékezetes napon, amelyet máig a Kalevala napjának neveznek Finnországban- Lönnrot megjelentette az eposz második változatát, 32 rúnóból álló ún. Régi - Kalevalát, mely már tökeletesen megfelelt a kortársak naív finn őseposzról alkotott elképzeléseinek. A Régi - Kalevala világsikere kiemelte a finneket az ismeretlen népek sorából, hozzájárult a finn nyelv fejlődéséhez, a finn nemzeti öntudat erősödéséhez. Ezt követően Elias Lönnrot a karjalai eposzba más finn területek népi énekeit is beledolgozta és így készült el a végleges - számunkra is ismert - változat, az 50 éneket tartalmazó Új - Kalevala 1849-ben. A Kalevala később a finn - magyar kapcsolatok alakulásának egyik kiindulópontja lett, ezt igazolja az öt teljes magyar Kalevala - fordítás is.

Kalevala Szemelvények a finnek naiv eposzából

Kalevala Szemelvények a finnek naiv eposzából

A VILÁG KEZDETE ÉS VEJNEMÖJNEN SZÜLETÉSE Egymaga ér az éjjel hozzánk, A nap egymaga köszönt ránk, Egymaga termett Vejnemöjnen, Nőtt a nótafa oly fönnen, Kave asszony kebeléből, Ilmatár anya öléből. Vala ím egy szűz, ég leánya, Kave, szép teremtő tündér, Nagy szentségben élt az égben, Mind szüntelen szüzességben - Égi szérűsudvarokon, Egyarányos avarokon. Idejét már unja igen, Egész élte oly idegen, Olyan egyedüli, árva, Örök szüzességre szánva - Égi szérűsudvarokon, Puszta széles parlagokon. Immár alább ereszkedik, A habokra helyezkedik, Le a tenger tág terére, Véghetetlen víz ölére; Ihol szélvész támad elő, Tenger tükrit fölkeverő, Nagy habokat hányó-vető. Szél a szűzet elringatja, Végtelen vízeken hajtja, Környül a kéklő víz mezején, Tajtékzó habok tetején; Szélfúvás teherbe ejti, Tenger dombossá teremti. Hordja méhe magzatterhét, Nagy hasának nehéz teljét, Hordja hétszáz álló évig, Kilenc emberöltőn végig, Mégse szülhet, nem fiazhat, Nem lesz meg a létlen magzat. Kacsa jön, kecses madárka, Kóvályogva, karingálva, Földet néz, hol fészkelhetne, Helyet, hol lakása lenne.

Skandináv mitológia

Skandináv mitológia

A legátfogóbb mű az északi mitológiáról magyar nyelven, letölthető e-könyv formájában. Képes enciklopédiájában olvashatunk az északi germán vallásos világszemléletről, minden igényt kielégítő részletességgel az összes északi istenségről és mitikus alakról, amely kiegészül egy teljes mondagyűjteménnyel és külön fejezettel a rúnák és a mágia világáról.

Tuti menü