Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Sámánhit képes leírás - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu
részletek »

Sámánhit - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: mitologia.tlap.hu » Sámánhit
Keresés
Találatok száma - 5 db
A sámánhit legnagyobb ünnepe a karácsony volt

A sámánhit legnagyobb ünnepe a karácsony volt

"A sámánhit legnagyobb ünnepe a karácsony volt. Így vallotta 1245-ben Dala fia Undo perében Rufus segesvári polgár: ,Krisztus születése ünnepén, a régi magyarok, a sólyom ünnepét tartják...'" Karácsonykor "a sólymokat vadászatra eresztik és sok nép viszi oda madarait, amiket a sámánok megáldanak..." A középkori inkvizíciót nem kell különösebben bemutatnunk, hisz mindenki hallott róla. A Magyar Királyságban a domonkosok feladata volt ennek a munkának az elvégzése, akik jegyzőkönyveket készítettek, s így számos máskülönben végleg elveszett részletet ismerhetünk meg belőlük. Karácsony - németül Weihnachten, oroszul Rozsdesztvo (születésnap: dies natalis Christi: dies nativitatis Christi, festum incarnationes Christi, latinul); bolgárul is Rozsdesztvo Xrisztovo, angolul Christmas, franciául Noel, spanyolul Navidad, Nochebuena, újgörögül ta Hrisztujena; de mi az értelme, az eredete a magyar szónak ? (S a román craciunnak is ? Ezt román nyelvészek a latin »creatione«- teremtés: »szülés« értelméből származtatják.) Persze, természetesen, szótárunk, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára -, az, amelyiket Gellért Sándor mindég csak második Mohácsként emlegetett...

A sámánisztikus világkép alapszimbólumai

A sámánisztikus világkép alapszimbólumai

Története, eredete A sámánizmus gyökerei a 100.000 évvel ezelőtti időkre nyúlnak vissza.Őshazája Belső-Ázsia. A sámánizmus formái fellelhetők Délkelet-Ázsiában,Kínában, Tibetben, Japánban, Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliábanés Indonéziában egyaránt. Gyökerei azon szibériai törzsekhez nyúlnak vissza, melyeket a magyarralnyelvrokonoknak tartanak. A magyar nép hitvilága, vallási rendszere akeresztyénség átvétele előtt a sámánizmus volt. Felidézhetjük SzabóMagda: Az a szép fényes nap című drámáját, Géza fejedelem és a sámán"kapcsolatát". A magyaroknál a sámán táltosként vált ismertté. A pogány magyarsághitvilága a keresztyénség felvétele után fokozatosan pusztult, asámánisztikus világképbe való hit megszűntével ez a hitvilágalkotóelemeire bomlott, és ezek az alkotóelemek mesemotívumok,rituális énekek, hiedelmek formájában éltek, élnek tovább. Eliade vallástörténész a sámánizmust archetípusnak tartja, amelylátszólag időtlen minőség. A sámán szó az evenki nyelvből származik. Az even, evenki kétszibériai vadász- és rénszarvastenyésztő csoport, akiket régebbenáltalában a tunguz néven ismertek. A sámán szó jelentése: "az ember,aki tud".

Mágia: A sámánizmus

Mágia: A sámánizmus

A "történelem nélküli népek" vallási világában talán a legkidolgozottabb, legegységesebb vallási modellt a sámánizmus formái jelentik. Az Európa keleti, Ázsia északi és középső régiójában és Észak-Amerikában élő, zömében vadász vagy nomád állattartó népek közös hitvilágáról van ebben az esetben szó, amely a világvallások és a magas kultúrák perifériáján sok évezreden keresztül megőrizte önállóságát. A sámánizmus, mint alapvetően egységes vallási kultúra eltűnése - szemben a közép- és dél-amerikai vallási rendszerek gyors megsemmisülésével - évezredes folyamatnak bizonyult; kiváltó oka lehetett az életmód megváltozása, a civilizációs fejlődés, de egy-egy nép eltűnése, idegen hódítók uralma alá kerülése vagy a világvallások - elsősorban a kereszténység, a buddhizmus és az iszlám -misszionáló hatása is. A sámánhit egyes elemei viszont vallásváltások után is fennmaradtak: a népi hiedelemvilágban éltek tovább, de - mint mondjuk a tibeti és a mongol buddhizmus esetében - magába a "győztes" hitrendszer tanításába és ritusrendjébe is beilleszkedhettek.

Ezotéria magazin hírek
Az új kínai holdújévhez új szerelmi horoszkóp, mely utat mutat 2014-ben párkapcsolatodban
Az új kínai holdújévhez új szerelmi... Még pár óra és elkezdődik a Ló éve. A kínai holdújév alkalmával szerelmi horoszkópot állítottunk össze, melynek időzítése nem is lehetne aktuálisabb. Sokan ismerik és hisznek a kínai horoszkópokban, melyek még a kételkedőknek is nyújtanak sok-sok értékes, megfontolandó útmutatást párkapcsolatukhoz. Patkány: A Patkány típus ebben az évben több kalandot tudhat...
Angyal tanfolyam története 2013 március 15
Angyal tanfolyam története 2013 március 15 A leírt történettel szeretném bemutatni, hogy aminek létre kell jönnie, az milyen...
A Dalai láma Prágában: az imádság nagyon fontos dolog, de a világ számára a tettek fontosabbak
A Dalai láma Prágában: az imádság... A dalai láma szerint a 20. század a vérontás és az erőszak százada volt. Az új...
Magyar mitológia, sámánhit

Magyar mitológia, sámánhit

MAGYAR MITOLÓGIA A magyar néphit, a népmesék, a mondák, az archaikus népi imák és ráolvasások, valamint a népművészet és a népszokások alapján rekonstruálható mitológiai elképzelések rendszere. Hasonlóan más európai népekhez (pl. a szlávokhoz), a magyarban sem maradtak fenn kimondottan mítosznak tekinthető szövegek, de a rendelkezésre álló töredékes adatok segítségével meg lehet kísérelni a hajdan volt rendszer helyreállítását. Az ilyen rekonstrukció módszertanilag megalapozható, s hogy ez a munka nemcsak elméletileg lehetséges, arra jó példa a BALTI MITOLÓGIA és a SZLÁV MITOLÓGIA, amelyek tipológiailag és a társadalmi fejlődés szintjét tekintve is sok hasonlóságot mutatnak a magyarral, hiszen mindhárom esetben a parasztság őrizte meg folklórjában a mitologikus elképzeléseket. A M. régi állapotának és szerkezetének megismeréséhez a többi finnugor nép mitológiája és istenrendszere kellene hogy mintául szolgáljon. Sajnos azonban a magyar anyag erre nem ad lehetőséget, mert teljesen eltér a többi finnugor, de még a nyelvileg legközelebbinek tartott obiugor anyagtól is.

Néprajzi tartalmú írások

Néprajzi tartalmú írások

A honfoglalás előtti magyarság hitvilágának lényege a sámánizmusban jelölhető meg. A sámánizmus nem annyira vallás, inkább egy mágikus világképhez kapcsolódó vallásos gyakorlat, melyben a sámán központi szerepet játszik. Sámánnak nevezik azt a mágust vagy papot, aki kapcsolatot tart a szellemi és földi világok között, aki éppen úgy mozog a szellemek világában, mint a földi világban, múltba és jövőbe utazik. A sámánizmus, a nomád népekre jellemző hiedelemvilág, jelen volt a legtöbb nép ősi vallásában,sőt ma is jelen van Ázsia különböző részein: Szibériában, Koreában, Mongólia népeinél, a lámaista Tibet tantrikus buddhizmusában és Törökország derviseinél. Kapcsolat a világokkal A sámánhitben meghatározóak a sámán tudásszerző utazásai, melyek révén kapcsolatba kerül a felső (föld feletti) és az alsó (föld alatti) világokkal, azok jó és ártó szellemeivel. A tudásszerzés technikája a rejtezés vagy a révülés, vagyis egy transzállapotba kerülés, ami zenével, síppal, dobbal, csengőkkel, tánccal érhető el. A tunguz saman, a kínai sa-man, a mandzsu samarambi szavak jelentése: tomboló magakörül csapkodás.

Tuti menü