Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Magyar őstörténet és legendák képes leírás - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu
részletek »

Magyar őstörténet és legendák - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: mitologia.tlap.hu » Magyar őstörténet és legendák
Keresés
Találatok száma - 8 db
a Mag népe

a Mag népe

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény." (Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár) "Hogy repüljünk kicsi gazdám? Úgy, mint a Szélvész, mint a Villám, vagy úgy, mint a Gondolat?"

Attila a hun és Csaba királyfi

Attila a hun és Csaba királyfi

Attiláról (vagy Atilláról) az interneten rengeteg információt találunk, egymásnak ellentmondó állításokat és azok cáfolatait. Lakhelyét, sírját több település is magáénak vallja, és amíg megdönthetetlen bizonyíték nincs, bármelyik igaz lehet. Idézet az Arvisurából: Attila temetése után Deédes Aranyasszony azt mondta: "Égi birodalmunk reményeivel indultunk győztes ifjúságunk élén. Győztes vezérként temettük el: Napsugában, Holdsugárban, Kéklenyércünk csillagában! Nimród elődünkkel mehetsz vadászni a Nagymezőkre! Gilgames vére szentté varázsolta a Melegvizek Birodalmát! Mindenki cserbenhagyhatja szent emlékedet, de Csaba vezér kisfiaddal együtt székihun, daragúz, marúz és palúz 4 töményes néped örökké táplálni fogja emléked a Szent Lándzsa szövetség keretébe! Nyugodjál Atillám békében!" A temetés után az ifjak összevesztek azon, ki legyen a fejedelem, a fősámán és a fővezér. A harcban a hun sereg széthullott. Az Öregek Tanácsa tett rendet: "Aki akar, menjen Aladárral, Dengezikkel és Ellákkal a Keleti-hun birodalomba, de Dunna-asszony ne mozduljon és Réka-asszony Bíkís-besenyő országból, Csaba ifjúsági fővezér pedig Budavárban kell, hogy őrséget adjon a Melegvizek Birodalmának...

Dobogó Mítikus Magyar Történelem

Dobogó Mítikus Magyar Történelem

Letölthető kisfilmek és cikkek neves magyar előadóktól! Szent Lászlónak a magyar mítoszhoz való kapcsolatának kulminált pontja maga az égi-földi szarvassal való találkozás. Magyarok krónikája: Minthogy a tiszta magyarságban nincs több törzs vagy nem, mint a száznyolcz nemzetség, lássuk, honnan veszik eredetöket azok nemzetségei, kik az olasz földről, vagy Németországból vagy más tartományokból származtak. Gyeics vezér a Turul nemzetségből vala ugyanis az, kinek mint mondják, a magyarok közt legelsőben szózat zendűlt meg az égből, hogy a keresztyén hitet és keresztséget vegye föl. Mivel azonban keze embervérrel volt fertőzve, nem vala alkalmas a hitre téritni illy nagy nemzetet. S jóllehet maga és háznépe szent Adalbert által a keresztség kegyelmét fölvette: mindazáltal az égi trónról szózat jöve hozzá, hogy e gondolattal hagyjon föl; minthogy mind ennek véghez vitelét a felséges isten kegyelme tőle származandó szent Istvánra bizta vala. A honnan ezt hallván, nemzete megtéritése dolgában, a mit tehetett s a mivel tartozott, szent Adalbert prágai püspök rendelése szerint nem mulasztotta el megtenni. Külde azért követeket a keresztyén tartományokba, hogy óhajtását mindenkinek...

Ezotéria magazin hírek
Az új kínai holdújévhez új szerelmi horoszkóp, mely utat mutat 2014-ben párkapcsolatodban
Az új kínai holdújévhez új szerelmi... Még pár óra és elkezdődik a Ló éve. A kínai holdújév alkalmával szerelmi horoszkópot állítottunk össze, melynek időzítése nem is lehetne aktuálisabb. Sokan ismerik és hisznek a kínai horoszkópokban, melyek még a kételkedőknek is nyújtanak sok-sok értékes, megfontolandó útmutatást párkapcsolatukhoz. Patkány: A Patkány típus ebben az évben több kalandot tudhat...
Angyal tanfolyam története 2013 március 15
Angyal tanfolyam története 2013 március 15 A leírt történettel szeretném bemutatni, hogy aminek létre kell jönnie, az milyen...
A Dalai láma Prágában: az imádság nagyon fontos dolog, de a világ számára a tettek fontosabbak
A Dalai láma Prágában: az imádság... A dalai láma szerint a 20. század a vérontás és az erőszak százada volt. Az új...
Hunhagyomány

Hunhagyomány

Koppány lázadása Tar Zerind fia, Koppány úr somogyi szállásán nagy a sürgés-forgás. Zászlós-kópiás csapatok érkeznek egy- más után a Dunántúl minden tájáról. Lovaik szerszámain, fegyvereik hegyén csillog a napfény: a vezéri szállás apraja-nagyja bámulva nézi öket. Ilyen sereglést rég nem láttak. Odabent a vezéri sátorban javában tart a tanácskozás. Középen Koppány úr, körülötte a földre terített medve és farkasbőrön az urak. Koppány úr viszi a szót: - Géza fejedelem, akinek a vérszerzödés szerint hüséggel tartozunk, megtért öseihez. Sarolta, a felesége tehát az enyém, hisz én vagyok Árpád vérének legidösebb férfisarja. S enyém a fejedelmi süveg is, az ösi hagyomány szerint. - Nono, öcsém! - szól közbe az öszöreg Tarkóc. -Annak a fejedelmi süvegnek van már gazdája. Hiszen már két tavasz is elmúlt azóta, hogy Géza fia, Vajk viseli. - Majd teszek én róla, hogy ne viselje sokáig! - horkan fel Koppány úr. - Hiába fogadta be Géza úr a keresztény papokat. Hiába építenek mindenfelé templomokat. Elég volt belölük! - Ki kell üzni öket az országból - kiáltott közbe> Acsád.

Őseink öltözéke

Őseink öltözéke

és a bizánciak tógáit vagy a germánok szőr- és állatbőr öltözékét, hanem a magyarok viseletét vették át. A kazakból lett az "zakó", a kazakból és a nadrágból lett az "öltöny", a háromnegyedes cipőinkből lett a "mokaszin", a kaftánból lett a "kabát", a kepenegből lett a "télikabát" és a kalpagból alakult ki a "kalap". Erről - mint sok minden másról - a világ megfeledkezett. A magyarok jólöltözöttsége messze földön híres volt. Gardézi írta 920 táján, hogy "a magyarok ruhája brokát, fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és gyöngyökkel berakottak". A jólöltözöttség őseinknél annál is inkább volt feltűnő, mert a jólöltözöttség nemcsak az előkelőkre, hanem a szabad harcosokra és a köznépre is érvényes volt. Nem véletlen, hogy a "Dzsajháni-hagyomány" több szövege írja, hogy "a magyarok nagyon gazdag emberek", illetve "vagyonosak és szembetűnően gazdagok".

Turul Termék Webáruház Magyar Őstörténeti blog

Turul Termék Webáruház Magyar Őstörténeti blog

Magyar Őstörténeti blogunkban cikkeket, érdekességeket találsz őstörténetünkről, nemzetünkről, hagyományainkról. Mindezt azért írjuk, hogy segítsünk megismerni valós múltunkat, őseinket, hőseinket. Álljanak ők példaképként előttünk, fiaink és unokáink előtt. Hiszünk Magyarország feltámadásában! Ezért csináljuk. Hisszük és valljuk, azt, amit a világon mindenki tud rajtunk kívül, hogy HUNGÁROK vagyok, nem pedig FINNGÁROK. Hamarosan Olimpia és a versenyzőink neve mellett az fog állni, hogy HUN, nem pedig FIN... Mert az másé...

Új kutatási anyagok a szkíta, hun nyelvről

Új kutatási anyagok a szkíta, hun nyelvről

A hun nyelvi anyag feldolgozása eljutott abba az állapotba, amikor mennyiségénél fogva biztos kapaszkodók már kialakíthatók az elemzésnél. A következő anyagokból lehetett kiindulni: 1976-os saját feljegyzéseim, és olyan anyagok, amelyeket Schütz Ödöntől kaptam a hetvenes években, amelyek egyáltalán nem biztos, hogy mind az ő feljegyzései (valószínű, hogy Mándoki Istvántól és Verzár Istvántól származó anyagok is vannak köztük, sőt, lehet, hogy többségük Mándokitól származik). Az anyagok - részletesebben - a következők:A KÓDEX': kifejezetten nyelvtankönyvszerű összeállítás, szótárral, nyelvtani formulákkal, sőt, a hunok történelmére, társadalmuk szerkezetére utaló rövid ismertetésekkel. Itt a szöveges részek kizárólag örményül vannak, amelyek nagy részét átültettük magyarra.2 Ez egységesen bekötött, külsőleg csakugyan kódexnek kinéző iromány, amelyet Magyarországon Iszfaháni Kódex'-nek ke­reszteltek el. Terjedelme: kb. 55 oldal. KIS KÓDEX': egységesen bekötött, örmény-hun szótár, terjedelme: kb. 15-16 oldal, a benne lévő szavak szinte megegyeznek a Nagy Kodex'-ben lévőkkel, olykor másféle írásmóddal, ebben találhatók - sokkal részletesebben - a földrajzi és csillagászati...

Világbiztonság

Világbiztonság

Mesék, és mondavilág: Csillagmondák; Magyar népmesék videókon; Mesék Mátyás királyról videókon; Arvisura; Őstörténet; Szentek és boldogok; Fehérlófia videó; Fraktáluniverzum; Alsó világ - Középső világ - Felső világ... A honlap célja a tartalombővítés, a minél magasabb szintű ismeretterjesztés. Médiafigyelés és kontroll. Többek között a legdinamikusabban fejlődő szabad internetes lexikon: a Wikipédia* szerkesztésének és használatának népszerűsítése. Így a kiemelten fontosnak tartott témák bemutatása, a hiányosságok feltárása, illetve azok minél előbbi pótlása. Az összefüggésekre való rávilágítás. Az emberi kulturális evolúció és a velejáró technológiai szingularitás modellezése. A társadalom és az egyén szellemi és lelki felkészítése az Eseményhorizont időpontjára. WOWS: (Wide Open World Security - Teljesen Nyílt Világbiztonság) Egy magyar kezdeményezés, mely elindult a Google Inc. által kiírt Project 10 to the 100th -pályázaton. Nyílt, politikán felül álló közösség, mely az emberek megbízható informálására alakul. Alapvetően két részből tevődik össze... Tudomány, technika: Csillagászat, Tejút, Naprendszer; Intelligens tervezés; Új dimenziók; Húrelmélet -...

Tuti menü