Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Görög - Római képes leírás - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu
részletek »

Görög - Római - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: mitologia.tlap.hu » Görög - Római
Keresés
Találatok száma - 4 db
Homérosz - Iliász

Homérosz - Iliász

A mű 15.700 sorból áll, nyelvezete az ógörög ión, aiol dialektus keveréke, 24 énekből épülve fel. A tíz esztendeig tartó trójai háború utolsó előtti évének 52 napjának történéseit meséli el. A mű olvasása közben érezhetjük, ahogyan a szereplőket az istenek támogatják. Sorsuk nagy részben az istenek kezében van. A trójai és görög sereg csatája egyúttal az őket támogató istenek harca is. A mű egyetlen epizódja Akhilleusz haragját emeli ki. Agamemnón megsérti Apollón papját, mivel leányát ágyasává teszi. Apollón bosszút áll, s kilencnapi dögvésszel sújtja a görög sereget. Khalkász, a jós tanácsára Agamemnón óriási ajándékkal engeszteli ki Apollónt, ám kárpótlásul Akhilleusz gyönyörű szép ágyasát, Brisszészt veszi el. Akhilleusz megsértődik, s nem vesz részt a további harcokban, sőt azt kéri, hogy az istenek a trójai harcosokat támogassák, ne pedig saját népét, a görögöket. Láthatjuk, ahogyan Zeusz maga veszi kézbe az Agamemnónnal szembeni bosszút. Menelaosz találkozik Parisszal, aki elrabolta feleségét, Helenét. A párbajt Menelaosz nyerné, ha Aphrodité istennő nem segítene Parisznak. Zeusz közben vitázik feleségével, Hérával. Zeusz úgy gondolja, hogy akár véget is vethetne a trója

Róma istenei (pdf)

Róma istenei (pdf)

Róma évezredes történetének egyik mélypontján, a második pun háború okozta válság idején, a Hannibál feltartóztatásával megbízott dictator, Fabius Maximus, hivatalba lépése napján összehívta a szenátust, és az istenekkel kezdve szavait, bebizonyította az egybegyűlt atyáknak, hogy a sorozatos katonai balsikereket nem a vezérek tapasztalatlansága okozta, még kevésbé a római katonák felkészületlensége vagy gyávasága - hanem az istenek iránti kötelezettségek, a szent szertartások és jóslatkérések elhanyagolása. A győzelem elnyerésének titka nem a fokozott katonai erőfeszítésben rejlik (bár az sem árt), hanem az istenek pártfogásának megszerzésében. Két emberöltővel később egy görög történetíró, Polybios állapította meg, hogy Róma páratlan sikereinek és más államokkal szemben megnyilatkozó fölényének legmélyebb oka: az istenekről vallott felfogásuk, az az istenfélelem, amely átjárja köz- és magánéletük minden megnyilvánulását. A köztársaság fennállásának utolsó éveiben Cicero hangoztatja: kegyességünkkel, vallásosságunkkal és azzal az egyetlen bölcsességünkkel múltunk felül minden népet, hogy felismertük: mindent az istenek akarata irányít és kormányoz.

Római mitologia

Római mitologia

A rómaiak vallása sajátságos keveréke őseredeti benszülött (latin-szabin) képzeteknek és idegen (etruszk, görög és keleti) befolyásoknak. Egyetlen ókori nép sem tanusított akkora türelmet az idegen vallások iránt, egy sem fogadta be őket olyan készségesen, mint a római. Ezen kölcsön vett, sőt mondhatni kölcsön kért mitoszok és szertasrtások annyira átalakították és módosították az alapul tekinthető ősvallást, hogy a R. történetét legalkalmasabban a következő négy korszakra oszthatjuk fel; a) a latin-szabin korszak (a legrégibb időtől egészen a történeti királyokig); b) az etruszk-görög befolyás kora (a köztársaság első idejétől a második pún háboruig); c) a görög és római vallás összeolvadásának kora (a második pún háborutól a császárság megalakulásáig); d) a szinkretizmus kora (egyiptomi, babiloni, kisázsiai és persa mitikus képzetek befogadása). A latin-szabin korszakban, melynek tudományos megállapítása a mitosztudomány legnehezebb feladatai közé tartozik, mint a R. alapvonása a pandaimonizmus lép elénk. Politteizmus ez is, de lényegesen különböző a görög vallástól.

Ezotéria magazin hírek
Az új kínai holdújévhez új szerelmi horoszkóp, mely utat mutat 2014-ben párkapcsolatodban
Az új kínai holdújévhez új szerelmi... Még pár óra és elkezdődik a Ló éve. A kínai holdújév alkalmával szerelmi horoszkópot állítottunk össze, melynek időzítése nem is lehetne aktuálisabb. Sokan ismerik és hisznek a kínai horoszkópokban, melyek még a kételkedőknek is nyújtanak sok-sok értékes, megfontolandó útmutatást párkapcsolatukhoz. Patkány: A Patkány típus ebben az évben több kalandot tudhat...
Angyal tanfolyam története 2013 március 15
Angyal tanfolyam története 2013 március 15 A leírt történettel szeretném bemutatni, hogy aminek létre kell jönnie, az milyen...
A Dalai láma Prágában: az imádság nagyon fontos dolog, de a világ számára a tettek fontosabbak
A Dalai láma Prágában: az imádság... A dalai láma szerint a 20. század a vérontás és az erőszak százada volt. Az új...
Római regék és mondák

Római regék és mondák

Mikor több mint hétszáz évvel Róma alapítása után Titus Livius hozzáfogott a Tiberis partján épült város és a belőle kifejlődött római birodalom történetének megírásához, maga is úgy érezte, hogy mentségre szorulnak azok a csodákkal átszőtt hagyományok, amelyek a római történelem első századainak az előadását színezték. 'Meg lehet bocsátani a régiségnek - írta nagy történeti munkájának a bevezetésében -, ha a városok kezdeteit azáltal teszi felségesebbé, hogy isteni elemekkel keveri az emberi eseményeket.' Valóban, minden nép történeti emlékezete az ősidőkről ilyen regéket őrzött meg: az emberek képzelete által teremtett istenekről és isteni származású, rendkívüli hősökről szóló mítoszokat és a valóban megtörtént események emlékét is a mítoszokhoz és a mesékhez hasonló kerekdedséggel és csodaszerűséggel továbbalakító mondákat. A mítoszok leggazdagabb rendszerét, a legművészibb mitológiát a görög nép képzelete fejlesztette ki. A rómaiak korán megismerkedtek a görög mítoszokkal, kezdetben az Itáliába települő görög törzsek szájhagyománya, majd később a görög irodalom gondos tanulmányozása révén.

Tuti menü