Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Germán képes leírás - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu
részletek »

Germán - Mitológia - mesék, mondák, legendák.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: mitologia.tlap.hu » Germán
Keresés
Találatok száma - 5 db
A germán népek hagyományai és mítoszai vándorlásaik...

A germán népek hagyományai és mítoszai vándorlásaik...

A germán népek hagyományai és mítoszai vándorlásaik alatt gyarapodtak, magukba olvasztva a görög, római (és ezáltal a hellenisztikus) hitvilág egyes elemeit. Szokásaik ma is élnek a germán nyelveket beszélő országokban. A szájhagyomány útján terjedő legendákat két mű foglalja össze: a verses és a prózai Edda. Az előbbi eredete nem ismert, másolások révén maradt fent. A prózai Edda a XIII. században keletkezett; írója Snorri Sturluson (1179-1241), híres költő, tudós és államférfi. E két mű kiegészíti egymást, helyreállítható belőlük az északi germánok mondavilága. A későbbiek során több különböző feldolgozás is született a legendák egyes részeiből, mint az Arthur- és Nibelung-mondakör. A kezdeti semmiben, amikor a világ még csak egy hatalmas szakadékból állt (Ginnungagap), alakult ki a jég és köd (Niflheim), valamint a tűz (Muspell) országa. Niflheimben keletkezett Ymir, az óriás, valamint Audumbla, a hatalmas tehén. Ymir alvás közben izzadni kezdett és hónaljából egy nő és egy férfi bújt elő, akik később gonosz óriásokat nemzettek. Később egy Bor nevű óriás unokájaként született meg Odin. Ő és testvérei megölték Ymirt, mert dühösek voltak rá az óriások elszaporodása miatt...

Az ember teremtése

Az ember teremtése

Ég és föld, felhők és tengerek már elváltak egymástól, de még sötét volt mindenütt. Ekkor Odin így szólt fivéreihez:- Menjünk el Muspellbe, a Tűz Országába, ahol Surt kivont karddal áll őrt. Fogjunk el néhány szikrát, s tegyük fel az égre. Úgy is tettek, ahogy Odin mondta. A Tűz Országából felfogott szikrákból lett a nap, a hold és a csillagok. Csakhogy ezek eleinte nem tudták még, hogy milyen úton kell járniuk, egészen addig, amíg az istenek pályát nem szabtak nekik. Gylfi király figyelmesen hallgatta mindezt, majd így szólt: - Nagy dolog volt, hogy földet és eget teremtettek, és megszabták a nap és az éj idejét. De vajon hogy keletkeztek az emberek? Erre a következő választ kapta: Egy napon három isteni fivér - a tengerparton haladva - két fatörzset talált. Ezekből lettek az első emberek. Odin isten életet lehelt beléjük, Hönir isten értelmet adott nekik, és járni tanította őket, Loki isten pedig kiformálta arcukat, s megtanította őket látni, hallani és beszélni. Ezután ruhát készítettek az embereknek, s elnevezték a férfit Aszkrnak, a nőt pedig Emblának. Tőlük származik minden ember. Ezek után az istenek várat építettek maguknak a világ közepén, ez az Aszgard.

Az istenek arany játéktáblái

Az istenek arany játéktáblái

Az Operában vagyunk. Wagner tetralógiájának utolsó része is végére jár. A megölt hős, Siegfried máglyájától lángra lobban a Walhalla. Elpusztul az istenek csarnoka, vele a Vánok isteni nemzetsége, amelyen a Rajna aranyának átka nyugszik. Ez a Götterdämmerung, az istenek alkonya. Wagnernál ez a vég, a germán mondavilágban azonban, amelyből tárgyát merítette, folytatása következik. A tengerből kiemelkedik egy zöld sziget, ott látjuk az Ászok fiatal isten-nemzedékét, amint arany játéktáblákon játszadoznak "gyermeki ártatlanságban", amint ezt a monda egyik magyarázója írja. Mások azonban ezt a játékot sokkal többnek tartják puszta gyermekes szórakozásnál. Az aranyat nemcsak becses, hanem különös erővel bíró fémnek is tartották; nem csupán anyagi értéke, hanem hatalmat adó varázsereje miatt is meg akarta szerezni Wotan a Rajna aranyát - csakhogy aztán visszaélt vele. A fiatal istenek táblái, kockái, bábui már ennek az előző isten-nemzedéknek is tulajdonában voltak. Sőt: a Götterdämmerungból, a ragnarökből csupán ezek a csodálatos arany játékeszközök menekültek meg, amelyeken nem fogott az átok.

Ezotéria magazin hírek
Az új kínai holdújévhez új szerelmi horoszkóp, mely utat mutat 2014-ben párkapcsolatodban
Az új kínai holdújévhez új szerelmi... Még pár óra és elkezdődik a Ló éve. A kínai holdújév alkalmával szerelmi horoszkópot állítottunk össze, melynek időzítése nem is lehetne aktuálisabb. Sokan ismerik és hisznek a kínai horoszkópokban, melyek még a kételkedőknek is nyújtanak sok-sok értékes, megfontolandó útmutatást párkapcsolatukhoz. Patkány: A Patkány típus ebben az évben több kalandot tudhat...
Angyal tanfolyam története 2013 március 15
Angyal tanfolyam története 2013 március 15 A leírt történettel szeretném bemutatni, hogy aminek létre kell jönnie, az milyen...
A Dalai láma Prágában: az imádság nagyon fontos dolog, de a világ számára a tettek fontosabbak
A Dalai láma Prágában: az imádság... A dalai láma szerint a 20. század a vérontás és az erőszak százada volt. Az új...
Ezustcsillag : A germán mitológia

Ezustcsillag : A germán mitológia

A germánok a kereszténység felvétele előtti időből nem hagytak maguk után hosszabb írásos emlékeket, csak feliratokat. A különböző germán törzsek fejlődése jelentősen eltért egymástól. A Rajna és a Duna mentén élő germánok hamarabb kerültek érintkezésbe a római civilizációval, majd a keresztény vallással, mint az északi germánok, akik a legtovább őrizték a régi kultúrát és hitvilágot. A keleti germán csoporthoz tartozó gótok pl.; már az i. sz. IV. évszázadban keresztények lettek, s írásos emlékeik közül ránk maradt egy gót nyelvű bibliafordítás is. A mitológia szempontjából a legfontosabb forrást mégis az északi germánok írásos feljegyzései jelentik, ok a kereszténység felvétele és az írásbeliség meghonosodása után írásban rögzítették a régi mítoszokat és hősmondákat. Ehhez járult még a szájhagyományban fennmaradt emlékanyag, amely a különböző germán népek mondáiban, szokásaiban, továbbá a helynevekben maradt fenn, s amelyekből szintén következtetni lehet a régi germán hitvilágra, mitológiára is. Az antik szerzők leírásai és a régészeti emlékek a germánok papjairól és a kultuszról is adnak némi fogalmat.

Germán istenek

Germán istenek

Az Edda szerint a hatalmas kőris Yggdrasil-fa alkotja a világot. Gyökerei a mélybe nyúlnak, köztük megszámlálhatatlan kígyó nyüzsög, egyik gyökere az Alvilágba nyúlott, Mimir óriás kútjáig, mely a bölcsesség forrása. Másik gyökere az örök fagy birodalmáig, Niflheimig ért el, északra. A harmadik pedig Azgardba nyúlt, az istenek lakóhelyéig. A Yggdrasil törzsén mókusok szaladnak; és lombján, melyen a felhők fészkelnek, egy sas ül. A fa, melynek lombjáról egy szarvas legel és tövében az emberek világa, pusztulásra van ítélve. A gyökereit Nidhögg sárkány rágja. Mikor a fa elpusztul, eljön a világvége. De amíg Yggrdasil elég vizet és táplálékot kapott, nem volt ok aggodalomra. Az öntözéséről három istennő, Norna gondoskodott, akik a jövőbe látás képességét birtokolták: Urd, ő volt a múlt, Verdande a jelen és Skuld pedig a jövő. A fa ágain mindenki kényelmesen elfért. Középső ágain az emberek, a legfelső ágain az istenek éltek. A Földön Midgardban laknak az emberek, Azgardban az istenek és Jotûnheimben az óriások. Midgard és Azgard egy szivárvánnyal van összekötve. Ezt a hidat az istenek építették és a valkűrök kísérik át rajta a hősi halottakat az istenek világába.

Tuti menü